công cụ giao dịch

phân tích chiến lược toàn diện thị trường đồng bộ hóa thông tin tài chính toàn cầu trong thời gian thực

  tuần trước tuần tới
  đất nước
  reset
  sự kiện
  quan trọng
  xác định
  thời gian quan trọng quốc gia/khu vực tên chỉ số giá trị trước giá trị dự báo giá trị công bố
  04:30 美国至6月15日当周外国唐行持有美国国债 167.62 - - 48.53
  04:30 美国至6月15日当周外国唐行持有美国国债 167.62 - - 48.53
  SWmarkets dẫn đầu đội ngũ ưu tú trong ngành để phục vụ bạn tận tình mở tài khoản ngay lập tức
  liên hệ với chúng tôi